Адрес: София бул. Панчо Владигеров 21

Контакти

 • Адрес за кореспонденция
  София 1324, бул. Панчо Владигеров 21


 • Отдел обслужване на клиенти
  тел. 0700 15 250
  info@credihelp.bg
  customercare@credihelp.bg


  Отдел Маркетинг
  marketing@credihelp.bg


  Отдел Човешки Ресурси
  career@credihelp.bg


logo-small-credihelp.png
Виж нашите търговски офиси
тел. 0700 15 250

Сума

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Месеци

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сума на кредита - лв
Срок на кредита в месеци -
Дата на първа вноска -
Виж СЕФ