Как да върна кредит
Как да върна кредита

Плащанията на вноските по своя бърз кредит може да направите като преведете дължимата сума по една от следните сметки:Общинска Банка АД, BIC: SOMBBGSF,
Банкова сметка в лева: BG79SOMB91301060009503
 

Юробанк България АД, BIC: BPBIBGSF
Банкова сметка в лева: BG81BPBI79401071215801


ДСК, BIC: STSABGSF
Банкова сметка в лева: BG68STSA93000022300718


РайфайзенбанкЕАД, BIC:RZBBBGSF
Банкова сметка в лева: BG14RZBB91551007851160


Първа Инвестиционна Банка, BIC: FINVBGSF
Банкова сметка в лева: BG53FINV91501014690661

 
Като основание за плащането напишете номера на кредита или ЕГН на титуляра.

Сума

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Месеци

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сума на кредита - лв
Срок на кредита в месеци -
Дата на първа вноска -
Виж СЕФ