ЗА НАС

КредиХелп България ЕООД е небанкова финансова институция предоставяща бързи парични заеми на физически лица с доказан и недоказан доход. КредиХелп България ЕООД има разрешително от БНБ като финансова институция с решение №BGR00481 от 2023 година и e регистрирана като администратор на лични данни съгласно с решение на КЗЛД ПАПКА-10-12/05.01.2024г.

Нашата мисия

КредиХелп България ЕООД създава възможности и предпоставки, както за постигане на поставените цели, така и за решаване на появилите се проблеми. С разнообразните си финансови продукти ние подкрепяме, стимулираме и осигуряваме възможност за развитие на нашите клиенти.

Нашата визия

За кратко време от малка компания с млади и изпълнени с ентусиазъм служители КредиХелп България ЕООД се превърна в стабилен, надежден и предпочитан работодател и партньор. Нестихващият ни стремеж към създаване на нови продукти, прозрачността в модела на работа и  гъвкавостта в условията поставя КредиХелп България ЕООД на челни позиции по удовлетвореност на клиентите.

Нашите ценности

Коректност

осигуряваме пълна и точна информация относно нашите продукти

Доверие

изграждаме доверие с добри намерения и благоразположение към клиентите

Ефективност

постигаме високи резултати

Екипност

заедно постигаме всичко

Разбиране

ние разбираме  потребностите на клиентите и се стремим винаги да бъдем от полза

Професионализъм

индивидуалност, компетентност и готовност за предлагане на решение

Уважение

ние ценим личните качества и индивидуалност на всеки служител или клиент

Представителен пример: При сключен договор за заем с усвоена сума 600 лв. и срок за погасяване 6 месеца, общата дължима лихвата за посочения период на действие на договора за кредита ще бъде 74.13 лв. Общата дължима сума по договора за кредит, при условие, че кредитополучателя изпълнява точно всички свои задължения, определени в договора за кредит, ще бъде 674,13 лв., а ГПР (Годишен процент на разходите) е 49,35%. Минималните срокове на продукта CrediHelp е 3 месеца, а максималният – 12 месеца. Максималният ГПР е 50%.  

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН

Copyright © 2020

Not found