ВЗЕМИ КРЕДИТ

СВЪРЖИ СЕ С НАС!

попълни кратката форма:


Продукти

Разгледай всички наши продукти, които създадохме за всеки случай от твоето ежедневие:

CrediHelp | SPEEDY

от 200 до 1 300 лв.

Седмичен продукт

Период от 7 до 34 вноски

Предназначен за лица с доказуеми и недоказуеми постоянни доходи

CrediHelp | SPECIAL

от 400 до 3 000 лв.

Двуседмичен продукт

Период от 4 до 23 вноски

Предназначен за лица с доказуеми и недоказуеми постоянни доходи

CrediHelp | ADVANCE

от 400 до 3 000 лв.

Двуседмичен продукт

Период от 4 до 23 вноски

Предназначен за лица с доказани постоянни доходи и пенсионери

CrediHelp | ADVANCE VIP

от 150 до 5 000 лв.

Месечен продукт

Период от 3 до 10 вноски

Предназначен за лица с доказуеми и недоказуеми постоянни доходи и пенсионери, които вече имат изплатена главница от 2 000 лв.

CrediHelp | ПЕНСИОНЕР

от 150 до 1 500 лв.

Месечен продукт

Период от 3 до 11 вноски

Предназначен за пенсионери по стаж и възраст, и по болест

CrediHelp | PROFESSIONAL

от 200 до 1 200 лв.

Месечен продукт

Период от 4 до 8 вноски

(като първата  и последната са в половин размер)

Предназначен за лица с трудов договор и доходи

CrediHelp | GIFT

от 500 до 2 000 лв.

Двуседмичен продукт

Период от 13 вноски, от които последните две са подарък

Предназначен за лица с доказуеми и недоказуеми постоянни доходи

CrediHelp | PREMIUM

от 1 300 до 6 000 лв.

Месечен продукт

Период от 13 до 24 месечни вноски

Предназначен за лица само с доказуеми доходи

CrediHelp | VIP BUSINESS

от 1 000 до 5 000 лв.

Двуседмичен продукт

Период от 6 до 20 двуседмични вноски

Предназначен за лица с доказуеми и недоказуеми доходи

CrediHelp | OVERDRAFT

от 100 до 400 лв.

Месечен продукт „до заплата“

Едномесечен срок

Предназначен за лица с доказуеми и недоказуеми доходи

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

от 5 000 до 200 000 лв.

Кредит с обезпечение недвижимо имущество

Период от 1 до 6 години

Представителен пример: При сключен договор за заем с усвоена сума 600 лв. и срок за погасяване 6 месеца, общата дължима лихвата за посочения период на действие на договора за кредита ще бъде 74.13 лв. Общата дължима сума по договора за кредит, при условие, че кредитополучателя изпълнява точно всички свои задължения, определени в договора за кредит, ще бъде 674,13 лв., а ГПР (Годишен процент на разходите) е 49,35%. Минималните срокове на продукта CrediHelp е 3 месеца, а максималният – 12 месеца. Максималният ГПР е 50%.  

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН

Copyright © 2020

Not found