КАРИЕРИ

Стани част от нашия екип

Кандидатствай

  * Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
  Данните, предоставени от теб, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД. Ние гарантираме пълната конфиденциалност на Вашата кандидатура.

   

  Ако искаш да се развиваш във финансовата сфера и да станеш част от нашия екип, ни изпрати своята професионална автобиография /CV/ на български език. Не пропускай да посочиш за коя позиция кандидатстваш.

  Представителен пример: При сключен договор за заем с усвоена сума 600 лв. и срок за погасяване 6 месеца, общата дължима лихвата за посочения период на действие на договора за кредита ще бъде 74.13 лв. Общата дължима сума по договора за кредит, при условие, че кредитополучателя изпълнява точно всички свои задължения, определени в договора за кредит, ще бъде 674,13 лв., а ГПР (Годишен процент на разходите) е 49,35%. Минималните срокове на продукта CrediHelp е 3 месеца, а максималният – 12 месеца. Максималният ГПР е 50%.  

  НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН

  Copyright © 2020

  Not found