ВЪРНИ КРЕДИТ

Плащанията на вноските по своя кредит можеш да направиш в брой във всеки офис на CrediHelp,по банков път или на касите на Изипей:

Плати лесно и удобно в банка или на каса на Изипей. Винаги посочвай номер на договора и/или ЕГН. Когато плащаш на Изипей, винаги посочвай КИН.

Общинска банка АД

BIC

SOMBBGSF

IBAN В ЛЕВА

BG79SOMB91301060009503

ДСК

BIC

BPBIBGSF

IBAN В ЛЕВА

BG81BPBI79401071215801

Инвестбанк АД

BIC

IORTBGSF

IBAN В ЛЕВА

BG60IORT80481095558800

EasyPay

КИН

2689956463

FastPay

Очаквайте скоро

Представителен пример: При сключен договор за заем с усвоена сума 600 лв. и срок за погасяване 6 месеца, общата дължима лихвата за посочения период на действие на договора за кредита ще бъде 74.13 лв. Общата дължима сума по договора за кредит, при условие, че кредитополучателя изпълнява точно всички свои задължения, определени в договора за кредит, ще бъде 674,13 лв., а ГПР (Годишен процент на разходите) е 49,35%. Минималните срокове на продукта CrediHelp е 3 месеца, а максималният – 12 месеца. Максималният ГПР е 50%.  

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН

Copyright © 2020

Not found