ВЪРНИ КРЕДИТ

Плащанията на вноските по своя кредит можеш да направиш в брой във всеки офис на CrediHelp,по банков път или на касите на Изипей:

Като основание за плащането напишете номера на кредита или ЕГН на титуляра. За клиентите които плащат в Изипей трябва да посочат и КИН(4709769998)

Общинска банка АД

BIC

SOMBBGSF

IBAN В ЛЕВА

BG79SOMB91301060009503

Юробанк България АД

BIC

BPBIBGSF

IBAN В ЛЕВА

BG81BPBI79401071215801

дск

BIC

STSABGSF

IBAN В ЛЕВА

BG68STSA93000022300718

Първа Инвестиционна Банка

BIC

FINVBGSF

IBAN В ЛЕВА

BG53FINV91501014690661

Райфайзенбанк ЕАД

BIC

RZBBBGSF

IBAN В ЛЕВА

BG14RZBB91551007851160

Представителен пример: При сключен договор за заем с усвоена сума 600 лв. и срок за погасяване 6 месеца, общата дължима лихвата за посочения период на действие на договора за кредита ще бъде 74.13 лв. Общата дължима сума по договора за кредит, при условие, че кредитополучателя изпълнява точно всички свои задължения, определени в договора за кредит, ще бъде 674,13 лв., а ГПР (Годишен процент на разходите) е 49,35%. Минималните срокове на продукта CrediHelp е 3 месеца, а максималният – 12 месеца. Максималният ГПР е 50%.  

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН

Copyright © 2020